SPECTREX - Presentación

Comprimidos pediátricos: 12, 24, 40, 100 (EH), 250 (EH), 500 (EH) y 1000 (EH) comprimidos. Comprimidos adultos: 12, 20, 24, 40, 100 (EH), 250 (EH), 500 (EH) y 1000 (EH) comprimidos. Comprimidos forte: 6, 10, 20, 100 (EH), 250 (EH), 500 (EH) y 1000 (EH) comprimidos.