CARBOCISTEíNA - Acción terapéutica

Mucolítico, expectorante.