ANAKINRA - Acción terapéutica

Artritis reumatoidea asociada al metotrexate en pacientes refractarios a este último.