LEVOFLOXACINA RICHET - Presentación

500mg comprimidos x 7. 750 mg comprimidos x 5. 750 mg comprimidos x 7.