FUNCIOBRON B - Presentación

80mg/100ml Elixir x 120ml.