DENVERCREM® - Indicaciones

Dermatopatías inflamatorias complicadas por infección bacteriana, micótica o mixta; dermatitis infectadas secundariamente por bacterias u hongos; infecciones bacterianas o micóticas que presenten una marcada reacción inflamatoria.