DARZITIL DUO - Presentación

14 comp. de 875mg. Susp. extemporánea: 1 fco. de 750mg/5ml x 70ml.