CORTIPYREN® B 4-8-40 - Composición

CORTIPYREN® B4: Meprednisona 4 mg. CORTIPYREN® B8: Meprednisona 8 mg. CORTIPYREN® B40: Meprednisona 40 mg. Excipientes c.s.