BACTIO-RHIN PREDNISOLONA - Dosificación

Adultos: 1 pulverización en cada fosa nasal cada 3 o 4 horas. Niños mayores de 6 años: 1 pulverización en cada fosa nasal cada 6 a 8 horas.