ANTITROMBINA III UNC - Composición

Polvo liofilizado de antitrombina III humana purificado por técnicas cromatográficas.