AMOXICILINA CLAVULANICO RICHET - Presentación

Comprimidos: 500 mg + 125 mg comp x 8. 500 mg + 125 mg comp x 16. 875 mg + 125 mg comp x 14. 1000 mg + 125 mg comp x 8. 1000 mg + 125 mg comp x 16. Polvo para suspensión oral: 250 mg Oral polvo p/ susp x 60 ml. 250 mg Oral polvo p/ susp x 90 m. 400 mg Oral polvo p/ susp x 70 ml. Forte 500 mg Oral polvo p/ susp x 90 ml. Inyectable: 1,2 g Iny F. Amp + 1 amp solv.