AEROVENT - Presentación

200mcg bucal aer. uso bronq. x 60 dosis c/adaptador.